psbet

PSBet - 提供即时4D万字成绩,大马所有4D万字开彩结果 (万能4D、大马彩、多多博彩、新加坡博彩、沙巴万字、砂拉越万字、山打根万字)

Psbet 万字

从未有过中彩票的运气吗?改变你命运的机会来了,如今你可通过以小博大的方式在4D万字里赢大钱,与一般讲究几率并且对彩迷造成极其不利影响的传统彩票相比,4D万字游戏的赢面比较大,因为玩家们只需选择由几个数字所构成的万字组合,即有机会赢取丰厚奖金。

4D万字只有10000个组合,玩家只需从1号开始到9999号内,组选其所中意的数字组合。快来赢取市面上最高的派彩奖励!

DrawDate :

Magnum 4D

Date: 2019-05-19 (Sun)

Magnum
1ST 2ND 3RD
3855 9626 2694
 
SPECIAL
5417 3358 6059
8524 2502 2835
8442 5582 1215
  8667  
 
CONSOLATION
3887 7978 8949
7803 7999 5418
5986 6611 4332
  5356  

TOTO 4D

Date: 2019-05-19 (Sun)

ToTo
1ST 2ND 3RD
9533 5236 6643
 
SPECIAL
2726 9971 0664
6970 3607 3404
0920 8625 0094
  3791  
 
CONSOLATION
2023 8989 0406
9780 0503 0182
3016 5118 0039
  1665  

TOTO 5D

Date: 2019-05-19 (Sun)

ToTo
1ST 2ND 3RD
53152 41545 45059
 
4TH 5TH 6TH
_3152 __152 ___52
 

TOTO 6D

Date: 2019-05-19 (Sun)

ToTo
1ST 092084
2ND 09208_ _92084
3RD 0920__ __2084
4TH 092___ ___084
5TH 09____ ____84

Damacai 1+3D

Date: 2019-05-19 (Sun)

Da Ma Cai
1ST 2ND 3RD
4476 8042 8375
 
SPECIAL
1905 3901 1569
3635 6702 8074
6386 2000 3874
  4960  
 
CONSOLATION
8401 4992 1989
3483 4980 0443
5372 6137 1899
  7902  

Singapore 4D

Date: 2019-05-19 (Sun)

Singapore 4D
1ST 2ND 3RD
1203 0506 6975
 
SPECIAL
0885 3027 3167
3574 5094 5120
5706 6336 7414
  9333  
 
CONSOLATION
0268 0598 1402
1555 3128 3602
5444 7568 8280
  8604  

SABAH 4D

Date: 2019-05-19 (Sun)

SABAH 4D
1ST 2ND 3RD
799 185 642
6706 1747 5582
 
SPECIAL
6033 0707 5010
6172 8949 5075
7371 6281 2596
  4418  
 
CONSOLATION
0193 5772 9468
3106 4220 7329
7796 2276 5569
  1926  

SANDAKAN 4D

Date: 2019-05-19 (Sun)

Sandakan 4D
1ST 2ND 3RD
9507 0986 3560
 
SPECIAL
7512 0794 8359
2271 4741 4525
6650 4397 0477
  4400  
 
CONSOLATION
5978 4692 6959
1161 8328 1229
0516 4465 8327
  1488  

SANDAKAN 4D

Date: 2019-05-19 (Sun)

Sandakan 4D
1ST 2ND 3RD
2594 1967 1342
 
SPECIAL
8076 3034 2465
3625 2544 0869
4332 8196 2457
  2889  
 
CONSOLATION
7824 2811 7498
3693 3041 2332
3005 5114 8876
  7689  
派彩列表如下所示:-
4D 万字 (1令吉的万字票)
派彩额
首奖 2,500令吉 + 900令吉 (额外派彩)
二奖 1,000令吉 + 200令吉 (额外派彩)
三奖 500令吉 + 100令吉 (额外派彩)
Special Prize 200令吉 + 50令吉 (额外派彩)
Consolation Prize 60令吉 + 20令吉 (额外派彩)
派彩额
首奖 3,500令吉 + 1,300令吉 (额外派彩)
二奖 2,000令吉 + 400令吉 (额外派彩)
三奖 1,000令吉 + 200令吉 (额外派彩)
4A 6,000令吉 + 2,000令吉 (额外派彩)
3D (1令吉的彩票)
首奖 215令吉 + 65令吉 (额外派彩)
二奖 215令吉 + 65令吉 (额外派彩)
三奖 215令吉 + 65令吉 (额外派彩)
3A 645令吉 + 195令吉 (额外派彩)
5D/6D (1令吉的彩票)
5D 派彩额 6D 派彩额
首奖 15,000令吉 首奖 100,000令吉
二奖 5,000令吉 二奖 3,000令吉
三奖 3,000令吉 三奖 300令吉
四奖 500令吉 四奖 30令吉
五奖 20令吉 五奖 4令吉
六奖 5令吉
psbet
psbet
psbet
psbet
psbet
psbet
desktop
pc download
psbet
android download